11- 12 Οκτωβρίου 2021 | Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ V: Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα;

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ V:

Από την  κρίση στην  κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα ;

 

O ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, σε συνεργασία με τη ΣΥΜΕΩΝ Γ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ, διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το ετήσιο συνέδριο Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ, στις 11- 12 Οκτωβρίου 2021,

με κεντρικό θέμα το ερώτημα:  Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα;

 

 

Για πέμπτη χρονιά ο ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ διοργανώνει, σε συνεργασία  με τη ΣΥΜΕΩΝ Γ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ, το ετήσιο συνέδριό του με γενικό θέμα «Η Ελλάδα Μετά». Το συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά V» θα διεξαχθεί στις 11-12 Οκτωβρίου 2021 με κεντρικό θέμα το ερώτημα: Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα;

Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στη θέση της Ελλάδας απέναντι στα νέα μεγάλα διακυβεύματα που επηρεάζουν καταλυτικά κάθε συζήτηση για το μέλλον: κλιματική αλλαγή, τεχνητή νοημοσύνη, ο κίνδυνος μιας διαρκούς υγειονομικής κρίσης.

Η δεύτερη ενότητα έχει ως αντικείμενο το στοίχημα της συμπεριληπτικότητας τώρα που η ελληνική οικονομία βρίσκεται μεταξύ κρίσης, ανάκαμψης, νέων ανισοτήτων και μετασχηματισμού. Από αυτήν την οπτική γωνία θα συζητηθούν το σχέδιο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων ( όχι μόνο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του νέου ΕΣΠΑ και της νέας ΚΑΠ), το δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο, ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουν τις νέες ευκαιρίες αφενός μεν οι μεγάλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, αφετέρου δε οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τόσο στους παραδοσιακούς κλάδους όσο και στους κλάδους των νέων τεχνολογιών.

Η τρίτη ενότητα έχει ως αντικείμενο τη στρατηγική ανασυγκρότηση της Δύσης μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν και εστιάζει στον ρόλο του ΝΑΤΟ και στις επιπτώσεις στον χώρο της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Θα προσπαθήσει να τοποθετήσει τα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας στο πλαίσιο αυτό.  

Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στα νέα διλήμματα ενώπιον των οποίων βρίσκεται η ΕΕ και προσπαθεί να αναδείξει το άμεσο / πρακτικό ενδιαφέρον που έχει για την Ελλάδα η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης που έχει ήδη αρχίσει θεσμικά.

Η πέμπτη ενότητα είναι στραμμένη στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Συζητά τις αλλαγές που επήλθαν στην κοινωνική διαστρωμάτωση, την αντιπροσωπευτικότητα και την ανθεκτικότητα του πολιτικού συστήματος, την επίδραση αφενός μεν νέων, πιο αυστηρών, εκδοχών «πολιτικής ορθότητας», αφετέρου δε νέων, πιο επιθετικών,  μορφών  ανορθολογισμού. Αφετηρία της συζήτησης είναι σχετική έρευνα της κοινής γνώμης.

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί, ανάλογα με την εξέλιξη των υγειονομικών δεδομένων, είτε με φυσική παρουσία  με επίκεντρο το Μουσείο Μπενάκη (οδός Πειραιώς 138), είτε υβριδικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Διαδικτύου.


 

Για εγγραφή στο συνέδριο, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδω: https://e-talk.gr/ekyklos/


 

ELLADA META V:

 

From crisis to normality or crisis as a normality?

 

KYKLOS IDEON, in collaboration with SYMEON G. TSOMOKOS S.A., holds its annual conference under the title ELLADA META (Greece After) for the fifth consecutive year. The conference “ELLADA META V” will be held on 11 and 12 October 2021, synthesized around the following question: From crisis to normality or crisis as a normality?

The first section is dedicated to the position of Greece facing new challenges with major impact on every future aspect: climate change, artificial intelligence, the risk of an ongoing health crisis. 

The subject of the second section is the objective of inclusiveness. Currently, the Greek economy is amid crisis, recovery, new inequalities and transformation. We will discuss the plan for the utilisation of European resources (not just the NGEU recovery fund, but also the new NSRF and the new CAP), more generally the emerging fiscal and financial framework, and the ways new opportunities are seized by the large competitive enterprises, but also by small, very small and medium enterprises, both in traditional industries and new technology sectors.

The third section deals with the strategic reorganization of the West following the US withdrawal from Afghanistan, the role of NATO and repercussions for the Mediterranean and the Balkans. The aim of the discussion is to subsequently recontextualize critical questions of Greek foreign and security policy.

The fourth section focuses on the new dilemmas of the EU and analyses the importance the debate on the future of Europe (which has already begun within the EU institutions) practically and directly has for Greece.

The fifth section concentrates on the social and political context and framework. It discusses the changes that have recently taken place in the social stratification, the representativeness and resilience of the political system, the impact, on the one side, of the new, increasingly stricter, versions of “political correctness” and, on the other side, the more aggressive forms of irrationality.

 

The conference will take place, depending on the evolution of Covid-19 health data, either with a physical presence at the Benaki Museum (138 Piraeus Street, Athens), or in a hybrid form, using e-conference internet facilities.