Κυριακή, 26 Μαρ 2017

Ανάπτυξη και απασχόληση μέσω της πληροφορικής στην Ελλάδα

αρθρο του:

Ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που μπορεί με οργανωμένες και συστηματικές κινήσεις να συνδράμει στην έξοδο της χώρας από την παρατεταμένη οικονομική κρίση είναι αυτός της πληροφορικής και γενικότερα της υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Παρά το γεγονός ότι η έρευνα στη χώρα μας, ενώ παράγει υψηλού επιπέδου πορίσματα και δημοσιεύσεις στο εξωτερικό, παραμένει σε γενικές γραμμές ανεκμετάλλευτη και χωρίς καμία στήριξη από την πολιτεία.

Από σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρώπη προκύπτει ότι υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για στελέχη πληροφορικής, τόσο για προγραμματιστές, όσο και για project managers και αναλυτές επιχειρηματικής ευφυίας (business intelligence). Είναι λοιπόν εφικτό στην Ελλάδα της ανεργίας του 26%, να συνεισφέρουν σημαντικά οι αντίστοιχες επιχειρήσεις με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με υψηλότερη συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας.

Μάλιστα και στην Ελλάδα παρατηρείται πλέον πλεόνασμα θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς στην πληροφορική, καθώς αρκετά στελέχη έχουν ήδη φύγει στο εξωτερικό στα πλαίσια του γενικότερου brain drain που μαστίζει την χώρα.

Μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογίας μπορεί ευκολότερα η Ελλάδα ν’ ανακάμψει.

Είναι εντυπωσιακό ότι μέχρι το 2020 οι κενές θέσεις πληροφορικής στην ΕΕ θ’ ανέλθουν σε 800.000 σε όλα τα επιστημονικά πεδία, γεγονός που δημιουργεί μια τεράστια ευκαιρία για την χώρα μας, να εκμεταλλευθεί νέους επιστήμονες και να δώσει κίνητρα τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και σε μεγάλης κεφαλαιοποίησης να προσλάβουν και ν’ αξιοποιήσουν τα κατάλληλα στελέχη.

Για την αποτύπωση και την οργάνωση όλων των παραπάνω δεδομένων, έχει δημιουργηθεί μια εθελοντική πρωτοβουλία με τίτλο Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα με στόχο να αναδειχθούν τα κενά που υπάρχουν στις θέσεις εργασίας, να διασαφηνιστούν οι δεξιότητες που απαιτούνται και να γίνει αντίστοιχα τόσο η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων όσο και οι προσλήψεις τους.

Είναι πολύ βασικό να συνδέεται η εκπαίδευση και μάλιστα η διαδικασία των e-skills με την παραγωγική δυναμικότητα της χώρας ώστε να συμβάλλει στην δημιουργία πλούτου και στο τελικό παραγόμενο προϊόν που φθάνει στον Έλληνα καταναλωτή. Αυτό με την σειρά του οδηγεί σε προστιθέμενη αξία και σε φορολογικά έσοδα για το κράτος.

Μάλιστα στόχος της όλης πρωτοβουλίας είναι η ταχύρρυθμη εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση και την πρόσληψη των κατάλληλων στελεχών για επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει και προοπτική κάλυψης της διεθνούς ζήτησης για θέματα πληροφορικής σε συνεργασία είτε με πολυεθνικές επιχειρήσεις, είτε με μεγάλους ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχει τη δυνατότητα ένας Έλληνας προγραμματιστής μετά την εκπαίδευση και πιστοποίησή του από ανεξάρτητους φορείς διασφάλισης ποιότητας, να εργαστεί στην Ελλάδα για εργοδότη του εξωτερικού, προσφέροντας σημαντικό έργο, αποκτώντας τεχνογνωσία και ενισχύοντας την ελληνική οικονομία.

Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζεται σταδιακά και το πρόβλημα του συνεχόμενου και αυξανόμενου brain drain, καθώς η χώρα δεν έχει περιθώρια νέας διαρροής εγκεφάλων.

Θα μπορούσε η χώρα μας με την σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, να αποτελέσει ένα σημαντικό κόμβο (business hub) σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης πληροφορικής, προσελκύωντας στελέχη από το εξωτερικό τόσο για παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων και συνεδρίων όσο και για την απόκτηση πιστοποιήσεων με συνδυαστική πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η επέκταση της υλοποίησης των παραπάνω δράσεων θα μπορούσε να συνδυαστεί με συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας μας, έτσι ώστε τελειόφοιτοι και απόφοιτοι σχολών πληροφορικής και συναφών αντικειμένων, να εκπαιδεύονται αποτελεσματικά σε νέες τεχνολογίες, να γνωρίζουν τα διαθέσιμα αντικείμενα και τις κενές θέσεις που υπάρχουν από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και να μπορούν μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας ν’αξιολογηθούν και να προσληφθούν ως μελλοντικά στελέχη που διαμορφώνουν νέα καινοτόμα προϊόντα, τόσο για την βιομηχανία όσο και για την αγορά των υπηρεσιών.

Η πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η συνδρομή της πολιτείας και η διάχυση των νέων τεχνολογιών μέσω των επιχειρήσεων και των φορέων εκπαίδευσης, θα μπορούσε δυνητικά να δημιουργήσει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια 500.000 θέσεις εργασίας, αυξάνοντας σημαντικά τον πολλαπλασιαστή του ΑΕΠ και οδηγώντας την χώρα σε διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτεία και πολύ περισσότερο η σημερινή κυβέρνηση, οφείλει να αξιοποιήσει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, να τις καταγράψει και να βρει συνέργειες με άλλους φορείς ώστε να παραχθεί υπεραξία για την χώρα.

Μόνο μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογίας μπορεί ευκολότερα η Ελλάδα ν’ ανακάμψει και ν’ αποτελέσει μια σημαντική και υπολογίσιμη οικονομία στην ΕΕ πέραν και έξω από την εποχή των Μνημονίων.


* Ο Πίνακας που συνοδεύει το κείμενο, είναι: Keith Webber Jr, Abstract Digital Fractal Flame

Ρεντούμης, Μελέτης

Ο Μελέτης Ρεντούμης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποφοιτώντας από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Συνέχισε για μεταπτυχιακά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο τις Ευρωπαϊκές Σπουδές και εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και τις χρηματοδοτήσεις. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για περίπου ένα χρόνο, πάνω στο ερευνητικό πεδίο της ασφάλισης και τιμολόγησης των πληροφοριών μεγάλων συστημάτων. Το 2007 ως στέλεχος της Eurobank ανέλαβε υπεύθυνος για θέματα στρατηγικών συμφωνιών με μεγάλους προμηθευτές καθώς και για την διαχείριση του κόστους. Από το 2015 παραμένει στον Όμιλο της Eurobank ως επικεφαλής Συντονισμού Διεθνών Δραστηριοτήτων για θέματα Προμηθειών.