Μπαλασόπουλος, Θάνος

Μπαλασόπουλος, Θάνος

Θάνος Μπαλασόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Γεννήθηκε το 1989 στη Αθήνα και σπούδασε Οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας στο London School of Economics and Political Science (LSE). Επαγγελματικά έχει ασχοληθεί με τον ιατρικό τουρισμό, έχει υπάρξει επιστημονικός συνεργάτης στην Βουλή των Ελλήνων, ενώ τώρα εργάζεται ως Ερευνητής Οικονομικών Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τα οικονομικά και την πολιτική της υγείας, την κοινωνική πολιτική και την έρευνα υπηρεσιών υγείας. Είναι ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής Ομάδας Σκέψης «Πολιτική Υγείας» του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE, που στοχεύει μέσω του έργου της να αναδείξει κρίσιμα θέματα κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής υγείας και να συνδράμει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση του συστήματος υγείας.

 

Ο Θάνος Μπαλασόπουλος θέτει το ζήτημα της πολιτικής οικονομίας των μεταρρυθμίσεων εξετάζοντας το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο συγγραφέας εκτιμά πως «η έννοια της οικονομικής αποδοτικότητας» δεν μπορεί να εισαχθεί αποτελεσματικά λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων, με αποτέλεσμα «την κατάρρευση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), γεγονός που διαφοροποιεί τη χώρα μας από την πορεία των χωρών της ΕΕ». Τονίζει ότι «η δόμηση ενός Ευρωπαϊκών προδιαγραφών συστήματος ΠΦΥ χρειάζεται πόρους και επενδύσεις» και εξηγεί ότι «τα μακροοικονομικά κέρδη σε οικονομικούς όρους αλλά και σε όρους δημόσιας υγείας είναι πολλαπλάσια». «Έχει φτάσει η στιγμή όπου μια νέα ιστορική τομή πρέπει να λάβει χώρα» σημειώνει.