Σαμαρά - Κρίσπη, Αναστασία

Σαμαρά - Κρίσπη, Αναστασία

H Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη είναι Επίτιμη Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής ΠανεπιστημίουΜονάχου, τ. Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Μονάχου και Δικηγόρος Μονάχου (σε Πρωτοβάθμια Δικαστήρια). Πρόεδρος από το 2000 του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών ΚαθηγητούΗλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη.

Η Αναστασία Σαμαρά – Κρίσπη στον χαιρετισμό της στην εκδήλωση «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων–Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση» τονίζει: «Βασική ratio του Κανονισμού, που αφορά όλες τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ε.Ε., εφόσον πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες, αποτελεί η προσπάθεια προστασίας του «επιχειρείν» των πολιτών της Ε.Ε., με ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών, μέσω βελτιωμένου ελέγχου των δεδομένων τους, που θα προστατεύονται επαρκώς πλέον, στην ραγδαία εξελισσόμενη ψηφιακή εποχή, ειδικώτερο δε σκοπό, αποτελεί η θεμελίωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεως και πελάτη, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών φυσικών προσώπων, με επίκεντρο την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με καταλυτικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.»