Καστής, Νικήτας

Καστής, Νικήτας

Ο Δρ Νικήτας Καστής, από το 1992, συντόνισε το κοινωφελές, ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του Ιδρύματος (Μελετών) Λαμπράκη, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Τεχνολογικής Καινοτομίας και του Πολιτισμού, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης διατέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ. και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκπαίδευση και Καινοτομία “MENON Network“, σε όλο σχεδόν το διάστημα από την ίδρυσή του, το 1999, μέχρι και τη διακοπή της μελετητικής του δραστηριότητας, το 2015. Από τον Ιούλιο 2016 ίδρυσε και συντονίζει το μελετητικό & συμβουλευτικό έργο της εταιρείας Mind2Innovate, στα πεδία προγραμματικού σχεδιασμού και αξιολόγησης στην Εκπαίδευση, την Καινοτομία και ευρύτερα στον τομέα των ανθρώπινων πόρων.

Ο Νικήτας Καστής γράφει για την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος: «Είναι απαραίτητο, ως στοιχείο επιβίωσης, με την αλλαγή πορείας της ελληνικής κοινωνίας, να υιοθετηθεί πολιτική που θα προχωρεί σε σταδιακές ρυθμίσεις για όλες τις βαθμίδες και μορφές εκπαίδευσης, με τον κατάλληλο χρονισμό. Τί άλλο μας μένει, παρά να ελπίζουμε και να εργαζόμαστε, όσον εντέλει μας επιτρέπουν, για το καλύτερο! Πολύ απλά, δηλαδή, για να συνεχίσουμε να έχουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα πολιτικής, του τύπου του “Μνημονίου”, καθώς και επαρκείς πολιτικούς για να το διαμορφώσουν και να το υλοποιήσουν αποτελεσματικά – και όχι με την ανεπάρκεια που επιδεικνύουν στην περίπτωση του “Μνημονίου”.»